Preču piegāde

Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1–7 darba dienu laikā no saņemtās maksas par precēm vai pasūtījuma apstiprināšanas. Preču piegāde tiek veikta visā Latvijas Republikas teritorijā, un visā ES (attiecībā uz šiem pasūtījumiem piemērojama atsevišķa piegādes maksa).

Precīzu preču piegādes termiņu var aprēķināt tikai pēc paziņojuma (nosūtīta) saņemšanas Pircēja norādītajā e-pasta adresē. Saņemot šādu apstiprinājumu par preču nosūtīšanu, pasūtītās pircēja preces saņemamas nākamajā darba dienā (Lietuvā).

Sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījumā, Pircēja pārstāvim ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli, preču piegādi, kvalitāti un sortimentu.

Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, taču nekonstatējot preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta neatbilstību/-as, Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījuma, Pircēja pārstāvim ir pienākums par sūtījuma iepakojuma bojājumu izdarīt atzīmi transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā.

Konstatējot preču daudzuma un/vai kvalitātes un/vai sortimenta neatbilstību/-as, Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījumā, Pircēja pārstāvim ir pienākums sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no konkrēta gadījumā, Pircēja pārstāvi aizpilda speciālu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā atzīmē konstatētos bojājumus.

Pircējam vai, atkarībā no konkrētā gadījumā, Pircēja pārstāvim pieņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā un izdarot atzīmi par sūtījuma iepakojuma bojājumu, tiek pieņemts, ka preces piegādātas bojātā sūtījuma iepakojumā, taču preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumiem, un papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā, pienācīgi sniegti.

Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījuma, Pircēja pārstāvim pieņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka preces piegādātas nebojātas sūtījuma iepakojumā, preču daudzumus, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumiem, un papildu nosacījumi, kas norādīti datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā, pienācīgi sniegti.

Piegādājot preces uz Pircēja norādīto adresi, tiek pieņemts, ka preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkāda cita persona, kas pieņēma preces norādītajā adresē. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt Pārdevējam prasības saistībā ar preču nepiegādāšanu vai kavētu piegādi.

Pircējs, apstiprinot šos noteikumus, apņemas pieņemt nosūtītās preces saprātīgā laika periodā (2 darba dienu laikā) paredzētajā uzņēmuma, kas piegādā preci, darba laikā (plkst. 8–17). Ja sūtījums netiek piegādāts noteiktajā laikā, visas izsūtītās preces atgriežas Pārdevējam, un Pircējam ir pienākums segt piegādes uzņēmuma faktiskos zaudējumus. Lai saņemtu preces citā laikā, kas atšķiras no norādītā šajos noteikumos, Pircējam ir pienākums iepriekš saskaņot visus nosacījumus ar Pārdevēju.